Politika kvalitete

Ivero d.o.o.  je vodeći hrvatski proizvođač i distributer kemikalija.

Naš asortiman obuhvaća kemikalije za industriju, ugostiteljstvo, vodoopskrbu, energetiku, obrtništvo.

Kvaliteta  i sigurnost svih naših proizvoda te ispunjavanje želja i potreba kupaca, uvjet su našeg opstanka i razvoja te glavni dio našeg poduzetničkog nastojanja.

Praćenjem zadovoljstva kupaca, nadzorom i ocjenom dobavljača te analizom svih podataka stvaramo osnovu za pokretanje korektivnih i preventivnih mjera u cilju stalnog poboljšanja učinkovitosti i smanjenja rizičnosti svih vrsta.

Stalna briga o zaposlenicima i njihovom obrazovanju, razvoj novih saznanja i sposobnosti, osuvremenjivanje poslovnih procesa, unapređenje tehnologije, odgovorno ponašanje prema okolišu primjenom načela održivog razvoja osiguravaju nam da budemo najbolji u svom poslu.

Naše poslovanje temeljimo na poštivanju zakonskih propisa Republike Hrvatske, Europske Unije te odredbi međunarodnih konvencija zemalja s kojima poslujemo.

Primjenom načela i zahtjeva norme ISO 9001 težit ćemo ostvarenju stalnih poboljšanja i povećanju djelotvornosti procesa odnosno sustava upravljanja kvalitetom u cjelini.

Temeljem politike, direktor poduzeća Ivero d.o.o. osigurati će sve materijalne, financijske i kadrovske resurse potrebne za djelotvornu primjenu sustava upravljanja kvalitetom.