Podaci o poduzeću

Ivero d.o.o.

Adresa sjedišta:
Planinska 13, 10360 Sesvete

Adresa uprave, proizvodnje i skladišta:
Radnička cesta 173t, 1000 Zagreb

Adresa elektroničke pošte: shop@ivero.hr

Info telefon: 01 2406 900

Radno vrijeme: radnim danom od 7,30 do 15,30

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu; broj 1-255-34

MBS: 080391186

OIB: 89206455960

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
IBAN: HR7824020061100048076

Iznos temeljnoga kapitala društva: 3.423.200,00 kn / u cijelosti uplaćen

Direktori: Bojan Lapajne i Eduard Rožić